Danh sách 14 trang phục

Preyta Băng Hỏa Long Sư
Airi Ninja Xanh Lá
Airi Thích Khách
Aleister Thiếu Niên Hắc Ám
Arduin Cận Vệ Hoàng Gia
Arthur Hoàng Kim Cốt
Arthur Lãnh Chúa Xương
Astrid Bạch Kiếm Tiểu Thư
Azzen'Ka Linh Hồn Lữ Khách
Batman Đôi Cánh Đại Dương
Butterfly Nữ Quái Nổi Loạn
Butterfly Teen Nữ Công Nghệ
Butterfly Thuỷ Thủ
Cresht Thợ Sửa Cáp

Danh sách 35 tướng

Alice
Azzen'Ka
Cresht
Gildur
Grakk
Ignis
Jinna
Joker
Kriknak
Krixi
Lauriel
Mganga
Mina
Moren
Murad
Nakroth
Natalya
Ngộ Không
Omega
Raz
Ryoma
Skud
Taara
TeeMee
Tel'Annas
Thane
Triệu Vân
Valhein
Veera
Violet
Yorn
Tulen
Arum
Liliana
Wisp

Chi Tiết Bảng Ngọc

Acc Cùng Đơn Giá

Chat Với Hỗ Trợ