Danh sách 55 trang phục

Toro Trung Phong Cắm
Lindis Thám Tử Tư
Arthur Hoàng Kim Cốt
Arthur Lãnh Chúa Xương
Batman Đôi Cánh Đại Dương
Butterfly Nữ Quái Nổi Loạn
Butterfly Teen Nữ Công Nghệ
Chaugnar Ác Sinh Mộng Hóa
Cresht Thợ Sửa Cáp
Điêu Thuyền Hoa Hậu
Fennik Nhà Thám Hiểm
Fennik Tiệc Bánh Kẹo
Fennik Tuần Lộc Láu Lỉnh
Gildur Tiệc Bãi Biển
Grakk Chàng Gấu Tuyết
Grakk Khô Lâu Đại Tướng
Jinna Đại Tư Tế
Joker Trò Đùa Tử Vong
Kriknak Bọ Cánh Bạc
Krixi Công Chúa Bướm
Krixi Tiệc Bãi Biển
Krixi Xứ Xở Thàn Tiên
Lauriel Đọa Lạc Thiên Sứ
Lauriel Phù Thủy Bí Ngô
Lữ Bố Đặc Nhiệm Swat
Lữ Bố Kỵ Sĩ Âm Phủ
Lữ Bố Nam Vương
Lữ Bố Tiệc Bãi Biển
Lumburr Dung Nham
Maloch Samurai Tử Sĩ
Maloch Tiệc Hóa Trang
Mganga Hề Cung Đình
Mina Tiệc Bánh Kẹo
Mina Tiểu Thư Đoạt Hồn
Moren Chú Thợ Điện
Murad Thợ Săn Tiền Thưởng
Nakroth Bboy Công Nghệ
Nakroth Chiến Binh Hỏa Ngục
Natalya Quà Quái Quỷ
Natalya Quý Cô Thủy Tề
Ngộ Không Đạo Tặc
Omega Người Máy Xanh
Ormarr Thông Thỏa Thích
Payna Cảnh Vệ Rừng
Raz Đại Tù Trưởng
Ryoma Thợ Săn Tiền Thưởng
Skud Sơn Tặc
Slimz Thỏ Thợ Mỏ
Superman Chúa Tể Công Lý
Taara Đại Tù Trưởng
Tel'Annas Cảnh Vệ Rừng
Thane Quang Vinh
Toro Đặc Cảnh NYPD
Triệu Vân Đoạt Mệnh Vương
Triệu Vân Dũng Sĩ Đồ Long

Danh sách 61 tướng

Omen
Lindis
Azzen'Ka
Batman
Butterfly
Chaugnar
Cresht
Điêu Thuyền
Fennik
Gildur
Grakk
Ignis
Ilumia
Jinna
Joker
Kahlii
Kil'Groth
Kriknak
Krixi
Lauriel
Lữ Bố
Lumburr
Maloch
Mganga
Mina
Moren
Murad
Nakroth
Natalya
Ngộ Không
Omega
Ormarr
Payna
Preyta
Raz
Ryoma
Skud
Slimz
Superman
Taara
TeeMee
Tel'Annas
Thane
Toro
Triệu Vân
Valhein
Veera
Violet
Wonder Woman
Xeniel
Yorn
Zephys
Zill
Zuka
Tulen
Arum
Liliana
Max
Rourke
The Flash
Wisp

Chi Tiết Bảng Ngọc

Acc Cùng Đơn Giá

Chat Với Hỗ Trợ