Danh sách 38 trang phục

Murad M-TP Thần Tượng Âm Nhạc
Arduin Cận Vệ Hoàng Gia
Azzen'Ka Linh Hồn Lữ Khách
Batman Đôi Cánh Đại Dương
Butterfly Nữ Quái Nổi Loạn
Butterfly Teen Nữ Công Nghệ
Butterfly Thuỷ Thủ
Điêu Thuyền Hoa Hậu
Điêu Thuyền Nữ Vương Anh Đào
Fennik Tuần Lộc Láu Lỉnh
Gildur Phượt Thủ
Grakk Khô Lâu Đại Tướng
Ignis Hỏa Thuật Sư
Jinna Đại Tư Tế
Joker Trò Đùa Tử Vong
Krixi Công Chúa Bướm
Krixi Tiệc Bãi Biển
Krixi Xứ Xở Thàn Tiên
Lữ Bố Kỵ Sĩ Âm Phủ
Lữ Bố Long Kỵ Sĩ
Lữ Bố Nam Vương
Lumburr Dung Nham
Maloch Ác Ma Địa Ngục
Maloch Samurai Tử Sĩ
Maloch Tiệc Hóa Trang
Mganga Hề Cung Đình
Mganga Tiệc Bánh Kẹo
Moren Chú Thợ Điện
Murad Thợ Săn Tiền Thưởng
Nakroth Bboy Công Nghệ
Nakroth Quân Đoàn Địa Ngục
Natalya Nghệ Nhân Lân
Natalya Quà Quái Quỷ
Ngộ Không Đạo Tặc
Omega Người Máy Xanh
Ormarr Thông Thỏa Thích
Payna Cảnh Vệ Rừng
Preyta Không Tặc

Danh sách 42 tướng

Omen
Lindis
Airi
Aleister
Alice
Azzen'Ka
Batman
Điêu Thuyền
Fennik
Gildur
Grakk
Joker
Krixi
Lauriel
Lữ Bố
Lumburr
Moren
Murad
Preyta
Raz
Taara
TeeMee
Tel'Annas
Thane
Toro
Triệu Vân
Valhein
Veera
Violet
Wonder Woman
Xeniel
Yorn
Zephys
Zill
Zuka
Tulen
Arum
Liliana
Max
Rourke
The Flash
Wisp

Chi Tiết Bảng Ngọc

Acc Cùng Đơn Giá

Chat Với Hỗ Trợ